Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cầu siêu cho thai nhi

Cầu siêu cho thai nhi

Tại sao nên cầu siêu cho thai nhi?
Trong đạo Phật có đề cập rằng, hiểu rõ người chết còn mang thân trung ấm trong vòng 49 ngày là rất quan trọng nên trong suốt thời gian này nếu vong linh được thân quyến tụng kinh niệm Phật, siêu độ cho thì sẽ rất có hiệu quả, thu được lợi ích. Qua 49 ngày thai nhi sẽ nương vào lực hỗ trợ tạo thêm của thân nhân mà được đầu sinh vào cảnh tốt lành.
Dù là sinh linh chưa một ngày chào đời, nhưng đã tượng hình là người thì luôn đi đôi với hỷ - nộ - ái - ố của tong truyền. Nên thai nhi vẫn cần được đưa đường dẫn lỗi , tích phúc tạo duyên an nhiên về nơi cõi lành ở một kiếp khác. Đây có thể được coi là nghĩa vụ tối thiểu mà bất cứ phận làm cha làm mẹ dù chỉ 1 ngày phải hoàn thành vì con mình.
Mâm cúng cầu siêu thai nhi gồm những gì?
· Đồ cúng rất đơn giản :
· Sữa ông thọ ấm pha ra ly hoặc sữa hộp nhỏ (cô gái Hà Lan,vinamilk.v..kèm ống hút)
· Bánh kẹo loại ngon,socola càng tốt.
· Hoa quả, thức ăn chay.
Bài cúng siêu độ thai nhi tham khảo
*Chuẩn bị : chủ lễ (cha mẹ thai nhi) sắp sẵn một mâm cơm chay, trái cây, nước, nhang, đèn, hoa tươi. Thỉnh mời thêm nhiều người cùng tụng niệm (đại chúng) càng tốt. Quỳ trước bàn thờ Phật , chí thành đọc tụng.
( Đại chúng đồng tụng )
Cúi đầu lạy Đức Như Lai
Mười phương Pháp giới không ai sánh bằng.
Pháp thân thường trụ vĩnh hằng.
Hóa thân vô lượng nhọc nhằn độ sinh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! ( 3 lạy)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ! (1 lạy) Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ! (1 lạy)
Nam Mô Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Đa Bảo Như Lai ! (1 lạy)

Chia sẻ của bạn

Call Now Button fun88 Việt Nam