Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cầu siêu thai nhi tại nhà như thế nào?

CÁCH TỰ CẦU SIÊU CHO THAI NHI TẠI NHÀ 

Để cầu siêu cho thai nhi tại nhà, nhất định bạn PHẢI LÀ PHẬT TỬ. Nếu chưa Quy Y Tam Bảo, chớ có làm. Do là Phật tử, trong vô hình, luôn được Tam Bảo và chư tôn Long Thần Hộ Pháp bảo vệ, che chở. Bạn có thể lên một ngôi Chùa hữu duyên, phát tâm xin Quy Y, làm Phật tử tại gia. Quy Y cũng là một việc rất hệ trọng. Nên hãy cố gắng tìm được người Thầy tâm trong sáng trí đầy tình yêu thương để Quy Y.

Thời mạt Pháp, bậc Chân tu khó gặp, không phải ai cũng có duyên may để thỉnh cầu. Khi bạn đã phát tâm sám hối với thai nhi, mà chẳng đủ phước duyên tìm được bậc Thầy chân chính, thì hãy tự mình cầu siêu cho thai nhi tại nhà. 

cầu siêu thai nhi tại nhà, hiếu an
Image by Myriam Zilles from Pixabay

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ ĐỂ CẦU SIÊU THAI NHI TẠI NHÀ. Sau khi bạn đã là Quy Y Tam Bảo và nhà đã có bàn thờ Phật.

Phải luôn nhớ kỹ rằng: Phá thai phạm ĐẠI TỘI. Vong linh thai nhi có Tha Tâm Thông, mọi điều bạn suy nghĩ, dù thiện dù ác ở trong đầu, các bé đều biết hết. Bạn phải chí tâm sám hối với các bé, nếu không, cầu siêu chẳng có tác dụng gì!

  1. Trước ngày làm lễ:  Phải ăn chay từ 3 – 5 ngày.
  2. Mua hoặc thỉnh về nhà 01 bản kinh. KINH BỔN NGUYỆN CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG hoặc KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI. Thỉnh cả 02 bộ càng tốt. Khi thỉnh Kinh về nhà, phải cung kính đặt nơi cao ráo, sạch sẽ, không được để nơi bất tịnh.
  3. Chuẩn bị bàn thờ Phật trang nghiêm. Bàn thờ Phật sạch sẽ, có đủ: 01 Bình hoa tươi, 01 đĩa quả, 01 chung nước sạch. Tuyệt đối không sử dụng đồ mặn, vàng mã.
  4. Tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, tốt nhất nên mặc áo Tràng (bộ đồ Phật tử đi Chùa).

NGHI THỨC CHUNG ĐỂ CẦU SIÊU THAI NHI TẠI NHÀ

Miệng niệm Nam mô A Di Đà Phật, tay thắp 01 nén nhang(01 cây hương), cắm lên bát hương.

  • Nam mô A Di Đà Phật (03 lần, mỗi lần 01 lạy)
  • Qùy xuống khấn nguyện: Hôm nay ngày…tháng….năm….Con họ tên là..xyz, pháp danh là..abc. Hôm nay con quỳ trước chân Tam Bảo. Chí tâm xin sám hối hết thảy mọi tội lỗi của mình. Đã gây ra cho Pháp giới chúng sinh, trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Trước đây do không hiểu Phật pháp, con đã phạm đại tội phá thai. Nay con xin sám hối với vong linh thai nhi. Nguyện ơn trên Tam Bảo từ bi gia bị cho vong linh cháu sớm lìa khổ được vui. Sớm được Vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ. Con cầu nguyện đức Từ Phụ A Di Đà Phật phóng quang, gia hộ cho tất cả chúng sanh nơi đây. Và vong linh thai nhi cùng lìa khổ được vui, cùng được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nguyện từ nay cho đến ngày con vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc, thề làm lành lánh ác. Nguyện hằng ngày trì niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật. Hồi hướng cho pháp giới chúng sinh cùng vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật (Lạy 01 lạy).
  • Ngồi xuống chắp tay trước ngực niệm: Nam mô A Di Đà Phật (đủ 6 chữ trong khoảng 15-30′)
  • Chắp tay khấn nguyện. Nay con Phát tâm hàng ngày niệm Phật và Tụng 07 bộ KINH BỔN NGUYỆN CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG ( hoặc KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI). Hồi hướng phước báu này cho vong linh thai nhi được Vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ. Mỗi ngày bạn tụng 01 bộ kinh(nhiều hơn càng tốt) hồi hướng cho thai nhi.
  • Qùy xuống chắp tay hồi hướng: Con nguyện hồi hướng toàn bộ công đức này cho vong linh thai nhi. Nguyện ơn trên Tam Bao gia bị, chứng minh cho tấm lòng thành của con.
  • Niệm Nam mô A Di Đà Phật: 03 câu, mỗi câu lạy 01 lạy rồi lui ra.

KHÓA LỄ TRONG 07 NGÀY TIẾP THEO

Trong 07 ngày này, bạn phải ăn chay, nhớ kỹ nhé! Mỗi ngày, ngoài thời gian niệm Phật, bạn tụng 01 bộ Kinh hồi hướng cho Thai nhi. Hết 07 bộ, nếu có thời gian, bạn tụng thêm càng tốt. Nếu không thì chỉ nên chuyên tâm niệm Phật. Ngoài ra, hãy phát tâm làm việc thiện tốt lành và hồi hướng cho thai nhi. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm cách hoá giải vong linh thai nhi tại nhà. Bạn cũng có thể tổ chức cầu siêu cho con tại chùa. Dù làm gì đi nữa, hãy làm với tất cả những sám hối và tình yêu của mình dành cho con.

Chia sẻ của bạn

bahis Casino Siteleri Baymavi Мармарис Эгейские Острова Мармарис Памуккале Мармарис Эгейские Острова Мармарис Родос Аренда яхт в Мармарисе Дальян из Мармариса Мармарис Турецкая Баня paykwik paykwik satın al
Call Now Button