Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cầu siêu – ý nghĩa lễ cúng này đối với vong linh

Cầu siêu có ý nghĩa gì?

Cầu siêu nghĩa là gì? Cầu tức là cầu nguyện, siêu có nghĩa là thoát. Cầu siêu có nghĩa là cầu nguyện để ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ của mình, nếu giờ này còn đang lưu lạc ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì sẽ được siêu thoát, được giải phóng khỏi cảnh giới khổ đau để sinh về cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà.

Vì sao nên cúng cầu siêu?

Dân gian quan niệm rằng “âm siêu thì dương thịnh”, với ý nghĩa người quá cố được siêu thoát thì người sống cũng được an lành. Lễ cầu siêu còn nhắc nhở những người còn sống phải năng tạo nghiệp lành để hồi hướng công đức cho người thân đã khuất, trợ duyên cho họ vượt qua bể khổ trầm luân bởi những tạo tác nghiệp lực đã gieo trồng từ quá khứ.

cầu siêu, cầu siêu thai nhi, ý nghĩa cầu siêu, hiếu an
Âm siêu thì dương thịnh

Làm thế nào để lễ cúng đúng ý nghĩa?

Sau khi cầu siêu thì hương linh có được siêu thoát không? Theo Phật giáo, pháp thức cầu siêu cần hội đủ các yếu tố sau: 1. Chư Phật, chư Đại Bồ-tát từ bi tiếp độ. 2. Chư Tăng (Ni) nhất tâm dốc lòng cầu nguyện, kệ kinh và khai thị. 3. Gia đình chí thành chí kính, hết lòng hết sức hộ niệm và làm phước để hồi hướng cho hương linh. 4. Hương linh nương vào oai lực của Tam bảo, phước đức của gia đình hồi hướng cho, rồi tự tỉnh thức, giác ngộ mà siêu sanh. Trong bốn yếu tố này, ba yếu tố (1), (2) và (3) rất quan trọng nhưng yếu tố (4) mới là quan trọng nhất, tự thân hương linh tỉnh thức mới quyết định việc hương linh có siêu thoát hay không.

Nếu trong thời gian này mà con cái, thân nhân biết lấy công đức cúng dường Tam Bảo, bố thí kẻ nghèo để hồi hướng cầu siêu độ thì người chết, nhờ công đức thiện nghiệp ấy cảm ứng hỗ trợ mà được sinh lên cõi thiện (Trời, Người) và được siêu độ. Nếu để qua 49 ngày mới tổ chức thì chỉ có thể tăng thêm phúc đức cho người đó, chứ không thể ảnh hưởng gì đến hướng tái sinh của họ nữa.

Sự gia trì của chư Phật, năng lực của lòng từ bi của chư tăng vẫn đầy khắp pháp giới, nhưng rất cần có sự kết nối huyết thống với chư hương linh. Để đàn cầu siêu được lợi ích, người nhà phải có mặt vì người mất nương vào tinh thần của người sống. Do đã mất đi cái thân vật chất nên tâm thức người mất chỉ còn biết bấu víu vào tâm thức của người thân.

Trong kinh dạy: “Dù chỉ là giọt nước một khi nhỏ xuống biển sẽ không bị cạn kiệt cho đến khi biển khô cạn, và giọt nước ấy sẽ tồn tại chừng nào biển còn tồn tại. Nên nếu một người hồi hướng những thiện hạnh và công đức của mình với tâm Bồ Đề thì công đức đấy sẽ không bao giờ bị mất cho đến khi đạt được giác ngộ vì lợi ích tất cả chúng sinh”. Chúng ta có thể tích lũy tất cả những năng lượng an lành, công đức thiện nghiệp như phát tâm ăn chay, niệm Phật, tụng kinh và phóng sinh, để hồi hướng và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ của mình cao đăng Phật quốc.

Bạn có thể tham khảo thêm cách cầu siêu tại nhà. Đây là bài viết cho thai nhi nhưng có thể áp dụng cầu siêu chung cũng rất tốt.

Hãy liên hệ Hiếu An để được tư vấn miễn phí nếu gia đình có bất cứ thắc mắc gì.

Tài liệu tham khảo: Báo Giác Ngộ, Phật Giáo, 

Chia sẻ của bạn

bahis Casino Siteleri Baymavi Мармарис Эгейские Острова Мармарис Памуккале Мармарис Эгейские Острова Мармарис Родос Аренда яхт в Мармарисе Дальян из Мармариса Мармарис Турецкая Баня paykwik paykwik satın al
Call Now Button