Skip to content Skip to footer

Nghi Lễ

Ý NGHĨA CỦA SỐ LẦN LẠY VÀ VÁI

Ý NGHĨA CỦA SỐ LẦN LẠY VÀ VÁI Số lần lạy và vái đều mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Sau đây chúng tôi xin trình bày về ý nghĩa của vái và lạy. Đây là phong tục đặc biệt của Việt Nam - Ý nghĩa của 2 lạy và 2 vái: Lời khấn vái là…

Read more

Liên hệ Hiếu An để được tư vấn miễn phí

Có thể bạn quan tâm…

Call Now Button