Skip to content Skip to footer

Thai nhi

Thai Nhi

Giới thiệu trang thai nhi

Cầu siêu cho thai nhi

Cầu siêu cho thai nhi Tại sao nên cầu siêu cho thai nhi? Trong đạo Phật có đề cập rằng, hiểu rõ người chết còn mang thân trung ấm trong vòng 49 ngày là rất quan trọng nên trong suốt thời gian này nếu vong linh được thân quyến tụng kinh niệm Phật, siêu độ cho…

Read more

Làm cách nào hoá giải vong thai nhi tại nhà?

Vong thai nhi có tồn tại không và có cần phải hoá giải vong thai nhi không? “Mẫu tử liền tâm”. Một khi thọ thai thì mẹ con đã kết nối với nhau rồi. Tâm mẹ, cảm xúc mẹ như thế nào, con trẻ hoàn toàn cảm nhận được.  Thai nhi cũng là…

Read more

Liên hệ Hiếu An để được tư vấn miễn phí

Có thể bạn quan tâm…

Call Now Button